Cách tăng thời gian sử dụng cho máy nghe lén

Để tăng thời gian sử dụng của máy nghe lén, các bạn có thể cắm trực tiếp pin dự phòng hoặc cắm trực tiếp vào nguồn điện 220v thông qua sạc kèm theo máy.

Hoặc quý vị có thể chế pin bằng cách lấy cục pin điện thoại Nokia câu điện vào bên trong thiết bị. Cách này khá hiệu quả nhưng phải có kỹ thuật mới làm được và mất bảo hành.

Quý vị có thể mua thêm 1 ổ điện Lioa thông thường, sau đó đem ra quán sửa chữa điện tử bảo nó gắn máy nghe lén của quý vị vào bên trong ổ điện đó. Lúc này, quý vị có thể sử dụng máy nghe lén liên tục mà không cần lo hêt pin nhé.