Lưu trữ dữ liệu vĩnh viễn bằng thẻ nhớ kim cương

Đây là công nghệ lưu trữ dữ liệu dựa trên các khiếm khuyết trong tinh thể kim cương, theo New York Times. Một vài nguyên tử ni-tơ có thể chen vào giữa cấu trúc mạng tinh thể carbon của kim cương. Phá hủy một nguyên tử carbon ở cạnh ni-tơ sẽ tạo ra một khoảng trống có thể lưu trữ dữ liệu.

Khi cần ghi dữ liệu, họ sử dụng laser xanh để thêm electron vào các khoảng trống và laser đỏ để lấy electron ra, tương đương với hai giá trị nhị phân 0 và 1. Quá trình đọc dữ liệu cũng tương tự như máy tính đọc số nhị phân, nhưng ở đây là ánh sáng biểu thị sự có mặt hoặc vắng mặt của electron.


Theo VnExpress